Linne
Linnerpark

Het plan Linnerpark is een project entiteit van VolkerWessels. Zuthof management bv is namens VolkerWessels en Linnerpark bv de gevolmachtigde en dus het aanspreekpunt. Linnerpark is een woningbouwproject van 224 woningen.

Fase 1 van Linnerpark nadert zijn voltooiing. 34 zogenaamde MorgenWoningen, een Nul op de Meter prefab woning van VolkerWessels, worden in de tweede helft van 2020 opgeleverd aan kopers en huurders.

Linnerpark bv heeft overeenstemming bereikt met gemeente Maasgouw om de nog resterende gronden in Linnerpark van gemeente te verwerven, zodat enkel Linnerpark als 100% eigenaar de ontwikkeling en realisatie ter hand neemt 

De firma Brummelhuis heeft in opdracht van Linnerpark bv voor de vrije kavels van fase 1 diverse woningen ontwikkeld voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning  welke op korte termijn verwacht wordt, waarna de verkoop zal starten. 

Linnerpark bv staat klaar om fase 2 bouwrijp te gaan maken en denkt hier in de tweede helft van 2020 mee te starten. De realisatie van 42 woningen fase 2 zal medio 2021 van start gaan. Het betreft meerdere type woningen voor zowel beleggers en huurders als kopers. 

Voor Zuthof management bv een mooie opdracht om namens de aandeelhouder VolkerWessels  van Linnerpark bv als gevolmachtigde de verkoop en de afstemming met gemeente en uitvoerende partijen te begeleiden.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Aanmelden